English मराठी
Notifications
  • Now you can see schemes related to Disaster Management without logging in
  • Newly added schemes: एल्डरली केअर स्कील डेव्हलपमेंट विथ प्लेसमेंट योजना, २०१८-१९ च्या खरीप हंगाम trigger-२ लागू झालेल्या आणि दुष्काळसदृश्य परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांसाठी विविध उपाययोजना आणि सवलती